NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12/07/2019

        T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 17.05.2011 tarihli 14765 sayılı yazılarında, deniz yoluyla gelen ve ithal edilen eşyaların sahibine tesliminde kullanılacak olan “Yük Teslim Talimat Formu “na (ordino) ilişkin düzenleme ve talimata yer verilmişti. Ayrıca yine Makamlarınca yayımlanan 2018/1 sayılı genelge ile Yük Teslim Talimat Formu (ordino) için taşıyıcıların talep ettiği ücrete “tavan ücret” (150 TL) uygulaması getirilmişti. Bunun üzerine, hem 14765 sayılı talimat hem de 2018/1 sayılı genelge için hukuki süreç başlamış, süreç sonunda 2018/1 sayılı genelgenin yürütmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararınca durdurulmuş, 14765 sayılı talimatın iptali için açılan dava ise Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedilmiş ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ret kararını bozmuştur. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ise 08.07.2019 tarihinde yaptığı duyuruda; Danıştay İdari Dava Kurulunun bozma kararının 14765 sayılı talimatın yürütmesini durdurmayacağı, 2018/1 sayılı genelgenin ise halihazırda yürütmesinin durdurulduğunu belirterek konuya tekrar açıklık getirmiştir. 14765 sayılı talimat, 2018/1 sayılı genelge ve 08.07.2019 tarihli duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin