NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ (
09/07/2019

08.07.2019 tarihli ve 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Tebliğ ile; 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)’in 4 üncü maddesine “2) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.” şeklinde ikinci fıkra eklenmiş ve 08.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılı Bilgi Için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-53.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin