NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
Damga Vergisi
23/09/2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli 57438616 sayılı  “Damga Vergisi” konulu yazısında (ülkemiz sınırları içerisindeki iki antrepo arasında transit rejimi kapsamında yapılan taşımacılık işlemi sırasında düzenlenen transit refakat belgesinin damga vergisine tabi olduğu);

 

“İlgide kayıtlı yazılarda özetle, antrepo rejimi kapsamında bağlantıları İsdemir Gümrük Müdürlüğü`ne bağlı Rubis Antreposuna alınan serbest dolaşımda bulunmayan ve yeni bir fatura düzenlenmeden yurtdışı faturasıyla İskenderun Gümrük Müdürlüğü`ne bağlı Toros Tarım A.Ş. antreposuna sevk edilerek burada firma adına yeniden antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın iki bağlantı idare arasındaki transit refakat belgesi ile yapılan cari taşıma işlemlerinde damga vergisi tahsil edilmesinin gerektiği, kapanmış veya iptal edilmiş transit refakat belgeleri için ise damga vergilerinin tahsil edilmesini teminen ilgili vergi dairelerine bilgi verilmesi görüşüyle konunun değerlendirilerek Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 09.09.2020 tarihli ve E.100672 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

 

Anılan yazıda özetle, nakliyeci firmalar tarafından yapılan taşıma faaliyetinin uluslararası taşıma niteliğinin olması ve navlun bedelinin döviz olarak elde edilip yurda getirilmesi kaydıyla bu firmalara Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi verilebildiği, ilgide kayıtlı yazılarınız eklerinde; başvuruya konu taşıma faaliyetinin, ülkemiz sınırları içerisindeki iki antrepo arasında transit rejimi kapsamında yapılan taşımacılık işlemi olması nedeniyle uluslararası taşımacılık kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde görüşümüze yer verildiği hususları dikkate alındığında, yazımız konusu faaliyet nedeniyle gümrük idarelerine verilen beyannamelere nakliyeci firmaların sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine istinaden döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir”

 

Denilmektedir.

 

Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İGMD sitesi için tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum