NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat 2006-12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020-10)
29/05/2020

29.05.2020 tarihli 31139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat 2006-12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat 2020-10) ile;

 

  • 2016/12 sayılı Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.

(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”

 

  • 2016/12 sayılı Tebliğe geçici 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 35 ‒ (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri için uygulanır.”

 

Tebliğ, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Resmi Gazete İçin Tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul