NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGT 2019-7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜGT 2019-28)
31/10/2019

30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nin “Uygunluk Denetimi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. (“İthalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için sanayiciler tarafından verilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen taahhütname” yürürlükten kaldırılmıştır)

 

    Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen Uygunluk Belgesi)ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

        “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten (31.10.2019 tarihinden önce) önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca verilen taahhütnameler için işlem tesis edilmez.”

 

Resmi Gazete için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191031-7.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul