NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2020-9)

31/12/2019

27.12.2019 tarihli 30991 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/9) Tebliğ ve ekleri, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

30.12.2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2020/9 sayılı Tebliğin yayımlandığı tarihten önce (27.12.2019 tarihinden önce)  çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)’ne göre sonuçlandırılır.

 

Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

 

Ek-2’de ilgili yönetmelik veya yönetmelikler alanına 2020 yılı için ECO-DESIGN ve Enerji Verimliliği Yönetmelikleri eklenen ürünlere ilişkin uygulama Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte başlayacak ve bu tarih TAREKS’te ilan edilecektir.

Tebliğ ve ekleri ile Karşılaştırma tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M1-8.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum