NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
CBK 1334 - İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR
22/07/2019

20.07.2019 tarihli 30837 tarihli Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanan 1334 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “İthalat Rejim Kararına Ek Karar” ile;

 1-)  7208.38.00.90.19 ve 7208.39.00.90.19 GTİP’li eşyalar için 72. Fasıla (7) nolu dipnot tanımlanmış olup, söz konusu eşyaların Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan ülkelerden veya diğer ülkelerden dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

 2-) 72. Fasıl sonunda yer alan 2 nolu dipnot değiştirilmiş olup “dikişli boru üreten tesislerin” ifadesi dipnottan çıkarılmıştır. Dipnotun değiştirilmiş hali şöyledir;  sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

 Karar ekte bilgilerinize sunulmuştur.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190720-18.pdf


Ayrıntılı Bilgi İçin