NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
CBK 1314 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
19/07/2019

20.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 500 TL olarak ödenen yolcu beraberinde getirilen cep telefonu kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.

 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin” VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Ayrıntılı Bilgi İçin  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719-16.pdf


Ayrıntılı Bilgi İçin