NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
CBK 1111 – 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK KARARI
15/05/2019

15 gün sonra yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ile;

  • Posta hızlı kargo yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 22 Avro’yu aşmayan eşya için uygulanan muafiyet kaldırılmıştır. Sadece posta hızlı kargo yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 Avro’yu aşmayan kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlar için muafiyet uygulanacaktır.
  • Bedeli gönderi başına 22 Avro’luk muafiyet kaldırılmış olup, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve de sadece gerçek kişiler adına posta ve hızlı kargo yoluyla gelecek eşya için tek ve maktu vergi uygulanacak ve söz konusu eşya serbest dolaşıma sokulabilecektir. Başka bir ifade ile tüzel kişiler hem 22 Avro’luk muafiyetten hem de 1500 Avro’luk tek ve maktu vergi ödemek suretiyle eşyanın serbest dolaşıma sokulması uygulamasından faydalanamayacaklardır.
  • Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınların posta hızlı kargo yoluyla veya yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, belirlenen muafiyet limitlerini aşan söz konusu eşyanın değeri üzerinden alınacak tek ve maktu vergi %0 olarak belirlenmiştir.
  • Posta hızlı kargo yoluyla eşyanın ihracatında; ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.
  • Yolcu beraberinde getirilebilecek eşyalar arasında sayılan cep telefonları için (yabancı misyon mensupları hariç) 3 takvim yılında bir adet olmak üzere yurda girişine sınırlama getirilmiştir. Hali hazırda sınırlama 2 yılda bir adet olmak üzere uygulanmaktaydı.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul