NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
Bedelsiz İhracat Tebliğinde Değişiklik
27/02/2020

EGE İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN

Bedelsiz İhracat Tebliğinde Değişiklik

 

GÖRÜŞ TALEBİ // Bedelsiz İhracat Tebliğ Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 444'üncü maddesi gereğince Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) İhracat Rejimi Kararı da dahil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamakla yetkili kılındığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Rejimi Kararı'nın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde bedelsiz ihracatı düzenlemeye anılan Bakanlığın yetkili olduğu hükmü yer almakta olup, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde "Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması" olarak tarif edilen bedelsiz ihracata ilişkin usul ve esasların Bakanlıklarınca belirleneceği hususunun hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, bedelsiz ihracata ilişkin izin taleplerinin halihazırda 12 Temmuz 2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 sayılı Tebliğ" kapsamında ilgili Gümrük İdareleri ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından sonuçlandırıldığı, ancak uygulamada bürokrasinin azaltılarak başvuruların daha kısa sürede neticelendirilmesini teminen anılan Tebliğ'de düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ'in 2 nci maddesi 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ve anılan Tebliğ'e bir yetki maddesi eklenmesi suretiyle, bedelsiz ihracat başvurularının tek pencere sistemi kapsamında doğrudan ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılması amacıyla hazırlanan ve gerekçesi ile birlikte bir örneği bağlantıda yer alan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmekte olup, konu hakkında görüş ve önerilerinizin, TİM’e iletilmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

EGEBİRLİK

http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=839718246202022615447

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul