NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin TAREKS Uygulaması 01.03.2021 Tarihinde Başlayacak
30/12/2020

30.12.2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/26 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile;

  • 2021/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin yürürlük tarihi 01.03.2021 tarihi olarak belirlenmiştir. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda bu tarihe kadar Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (2020/15)’e göre ithalat denetimleri RDDS üzerinden devam edecektir.
  • Tebliğin amacı netleştirilmiş olup “23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun denetlenmesi” şeklinde ifade tebliğe eklenmiştir.
  • Tebliğ kapsamında Denetim Birimi “Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servisleri” olarak belirlenmiştir.
  • 2009/15481 sayılı BKK’nın beşinci kısmı kapsamında yer alan tüm ürünlere istisna getirilmiştir.
  • Denetime tabi ürünlerin belirlendiği  EK-1 değiştirilmiş olup, ürünlerin Tebliğ kapsamında yer alıp almadıklarının tespiti “Fasıl/GTP/GTİP” bazında değil GTİP ve Madde Adı bazında yapılacak ve toplam 241 adet GTİP ve Madde Adı belirtilen ürün Tebliğ kapsamında değerlendirilecektir.
  • Fiili denetime yönlendirilen ürünler için test raporu  ve ürünleri tanıtıcı dokümanın TAREKS’e yüklenmesi ve denetim birimince kabul edilmesi mümkün kılınmıştır.  TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılacak ve sonuç TAREKS’te ilan edilecektir.

 

Tebliğ, ekleri ve karşılaştırma tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum