NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
ABD MENŞEİLİ KRAFTLAYNER KAĞIT İTHALATINDA ANTİDAMPİNG ASKIYA ALINDI
10/06/2019

14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem 07.06.2019 tarihinden itibaren 9 ay süresince geçici olarak durdurulmuş/askıya alınmıştır.