NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri - Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü
14/01/2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 11.01.2020 tarihli 51210754 sayılı yazılarından özetle;

 

  1. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlar..” ifadesinin, eşyanın Avrupa Birliği'nde veya ülkemizde bir askıya alma rejimine (4458 sayılı Gümrük Kanununun 79'uncu maddesinde bahsi geçen "şartlı muafiyet" veya "ekonomik etkili gümrük rejimi", örneğin dâhilde işleme rejimi gibi) tabi tutulması, bir serbest bölgeye veya bir serbest antrepoya konulması hallerini kapsadığı,

 

b)   Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK)18'inci maddenin beşinci fıkrasında yer alan “geç ibraz” halinde ise;

1) Belgenin ibrazı sırasında BKK'nın 18'nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen "...gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması..." şartının karşılandığının gümrük idaresince değerlendirilmesi ve

2) Firma tarafından gecikmenin makul ve ispatlanabilir nedenlerden kaynaklandığının ibraz (ve gerektiği durumlarda ispat) edilmiş/edilebilir olması gerektiği,

 

değerlendirilmektedir.

 

(BKK) 18 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki hallerde;

  • Eşyanın rejime tabi tutulması veya söz konusu yerlere konulması aşamasında bir dolaşım belgesi ibrazının gerekmediği, ancak müteakiben serbest dolaşıma konulmak istenmesi halinde eğer varsa bir dolaşım belgesi ibrazı mümkün bulunduğu,
  • Gümrük idaresince vize edildikten sonra başlayan dört aylık ibraz süresi içerisinde yukarıda bahsi geçen şartlı muafiyet/ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulan veya bir serbest bölgeye veya bir serbest antrepoya konulan eşya için bahsi geçen geçerlilik süresinin (dört aylık ibraz süresinin) , eşyanın söz konusu işlemlere tabi tutulduğu anda durmuş kabul edileceği,
  • Dolayısıyla bu türde bir işleme tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma sokulması istenildiğinde; belgenin vize tarihi ile eşyanın gümrüğe ibraz süresi arasında geçen sürenin zorunlu ibraz süresinden (4 ay) düşülmesinden kalan farkın pozitif olduğu durumlarda, kalan süre içerisinde A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde belgenin -BKK'da belirtilen diğer koşulların da sağlanması şartıyla- kabul edilmesi gerektiği,

 

bildirilmiştir.

 

Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul