NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
09/08/2019

09.08.2019 tarihli 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu yönetmelik ile; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Yönetmelik ve aki, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-1.htm


Ayrıntılı Bilgi İçin