NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
43.01 ve 43.02 tarife pozisyonunda yer alan ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithali, aynen veya işlenerek yurt içi yada yurt dışına tesliminde ÖTV uygulaması.
12/10/2020

GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 12.08.2020 tarihli 39044742-135-591414 sayılı özelgesinde;

X fimasının özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

- Firmanızca ithal edilen 43.01 ve 43.02 tarife pozisyon numaralı ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yurt içinde teslimi veya mamul haline getirilerek yurt içinde tesliminin özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı,

- Bu mallardan mamul malların yurt içi tesliminin ÖTV'ye tabi olması halinde, ilk satış aşamasında mı yoksa her aşamada mı ÖTV hesaplanacağı, her satış aşamasında ÖTV hesaplanması halinde ÖTV indiriminin mümkün olup olmadığı,

- Mamul malların ihraç edilmesi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı

hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiğinin anlaşıldığı,

Sonuç olarak;

            - X firmasınca  ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer alan 43.01 ve 43.02 tarife pozisyonun numaralı ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithalinde ÖTV oranının %0 uygulanması gerekmekte olup, ithal edilen bu malların herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yurt içi teslimi ÖTV'ye tabi değildir.

            - X firmasınca 0 (sıfır) oranlı olarak ithal edilen ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin firmanızca işlenmesi sonucu elde edilen mamul malların yurt içinde teslimi %25 oranında ÖTV'ye tabi tutulacaktır. İmalatçı sıfatıyla ÖTV hesaplayarak teslim ettiğiniz bu mallarla ilgili sonraki aşamalarda tekrar ÖTV hesaplanmayacak, alıcılar tarafından alışta yüklenilen ÖTV ilgili mevzuat gereğince gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

            - Ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin işlenmesi sonucu elde edilen mamul malların ihracatı ÖTV Kanununun (5/1) maddesi hükmü uyarınca vergiden istisna olduğundan, bu işleme ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturalarda ÖTV hesaplanmayacaktır. Bununla birlikte, söz konusu istisna kapsamında yapılan teslimlerin, (4) numaralı ÖTV Beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler" bölümünün "İstisnalar" tablosundaki istisna türü listesinden "İhracat İstisnası" seçilerek beyan edileceği ve beyannamenin "Ekler" bölümünde yer alan "İhracat İstisnası" tablosuna, istisna kapsamında yapılan teslime ilişkin gümrük çıkış beyannamesi ile satış faturasına ilişkin bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgilerin girilmesi gerektiği tabiidir.

Denilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum