NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
2019-31 SAYILI GENELGE -TPS-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - TEMINATSIZ HAVA YAKIT ALIM SERTIFIKASI
19/07/2019

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük işlemleri 2019/31 sayılı genelgede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin