NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
2019-30 SAYILI GENELGE - TPS- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - YATIRIM TESVIK BELGESI SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ
19/07/2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük işlemleri 2019/30 sayılı genelgede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin