NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
2019-29 SAYILI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ
09/07/2019

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak 18.04.2019 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ayarevlerince düzenlenen Ayarevi Raporu ile ilgili gümrük işlemleri 2019/29 sayılı Genelge kapsamında yürütlecektir.

2019/29 sayılı Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin