NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
2019-26 SAYILI GÜMRÜKLER GENEL MÜD. GENELGESİ - 2019-21 SAYILI GENELGENİN UYGULANMASI
18/06/2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.06.2019 tarih 2019/26 sayılı Genelgeleri ile 2019/21 sayılı Genelgelerinin uygulanması 31.12.2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/21 SAYILI GENELGESİ -

Kapsamı Kıymetli Maden İthali Dahilde işleme izni kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithali mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin dahilde işleme izni kapsamında Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithali mümkün olup, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin