NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
2019-18 SAYILI GENELGE-TPS-EŞYA TESLİM LİSTESİ
08/05/2019
2019-18-sayılı-genelge-tps-esya-teslim-listesi/4458 sayılı Gümrük Kanununun 176. maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418. maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan 2013/28 sayılı Genelge eki “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi'nin (Eşya Teslim Listesi) “E-başvuru” Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.
 


Ayrıntılı Bilgi İçin