Konu:   Yazılım programının yurt dışında bulunan firmaya   gönderip, CD ve DVD?lere yükleme yaptırarak  8523.49.51.00.00 G.T.İ.P.   no ile lisans bedeli ödemeden sadece fiziki ürün bedeli ödenerek ithalinde   ÖTV

 

8523.49.51.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen malın, 25/2/2011 tarihi itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8523.40.51.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ve mevcut (IV) sayılı listenin “”8523.40.51.00.00 (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar) Dijital çok yönlü diskler (DVD)” sırası kapsamında, ithalatının %6,7 oranında ÖTV’ye tabi olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 8523.40.51.00.00 GTİP numarası yazımız tarihi itibariyle Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer almadığından, söz konusu malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı ve tabi olması halinde uygulanacak ÖTV oranının tespit edilmesi; ancak malın 25/2/2011 tarihi itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi GTİP numarasında sınıflandırıldığının Firmanızca tespit ettirilmesini müteakiben mümkün bulunmaktadır.

 

EK : Yazılım programının yurt dışında bulunan firmaya gönderip, CD ve DVD?lere yükleme yaptırarak 8523.49.51.00.00 G.T.İ.P. no ile lisans bedeli ödemeden sadece fiziki ürün bedeli ödenerek ithalinde ÖTV