Karar Sayısı: 497

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1’inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2’nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2’nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16’nci, 22’nci ve 55’inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2018

  Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ek için tıklayınız.