Konu  : ÜRDÜN TARAFINDAN İNŞAAT DEMİRİ VE FİLMAŞİN İTHALATINA KARŞI UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİ  16.12.2015 tarih itibari ile SONA ERMİŞTİR

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Ürdün tarafından 16 Haziran 2013 tarihinden bu yana “İnşaat Demiri ve Filmaşin? (7213.10, 7213.20, 7213.91, 7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7215.10, 7215.50 ve 7215.90 GTİP’leri altında yer alan) ithalatına karşı korunma önlemi (safeguard measure) tatbik edildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; anılan ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi’ne yapılan ve Komite tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan bildirime göre mezkur önlemin 16 Aralık 2015 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırıldığı belirtilmektedir.