Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ile Türkiye üzerinden sperma, embriyo ve ovum hariç hayvansal ürünlerin transit geçişi için gerekli olan veteriner sağlık sertifikalarında Ek-1?de yer alan standart modeller temel alınır. Gönderilen sevkiyat hakkında bilgilerin yer aldığı birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin Bölüm I?i, Bakanlıkça halihazırda kullanılmakta olan veteriner sağlık sertifikalarının ilgili bölümlerinin yerine geçer.Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı beyanları, sağlık onayları, bilgi ve veriler, hayvan nakil kuralları, sertifikalarda belirtilen özel gereklilikler ve özel hayvan sağlığı şartlarını içeren ve yetkili makam tarafından yapılacak sertifikasyonu kapsayan, birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin Bölüm II?sindeki şartlar Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanır. Birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından düzenlenmesine ilişkin açıklayıcı bilgiler Ek-2?de yer almaktadır.

 

EK:Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair yönetmelik

EK2 :   yönetmelik ekler