Gümrükler Genel Müdürlüğü?nden

 Uçakların yurtdışı sefere çıkması sırasında yurtiçi seferde kullandıkları yakıta ilişkin vergi tahakkuklarını 2013/36  genelgeye uygun olacak şekilde uçakta bulunan ve daha önceden VERGİSİ ÖDENMİŞ  olan ,küçük gövdeli uçak grubuna giren tiplerde 4500 kg, büyük gövdeli tiplerde ise 9000 kg. lık  kısmı aşan yakıt miktar için vergi tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

 

EK:  Uçak İhtiyat yakıtı