Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan muhtelif tarihli ve sayılı yazılarda, yabancı ülke taşıtlarının ülkemize ya da ülkemizden UBAK İzin Belgeleri ile yaptıkları taşımalarda belge numaralarının otomasyon sistemine manuel girişlerinde yapılan hataların önlenebilmesini teminen 2016 yılından itibaren UBAK İzin Belgelerinin barkodlu olarak basılacağı bildirilmiştir.

       Bu kapsamda gümrük müdürlüklerimizce ihtiyaç duyulacak barkod okuyucularının sayısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yeteri kadar barkod okuyucunun temini amacıyla anılan Bakanlığa bildirilmiş; cevaben alınan 22.01.2016 tarihli ve E.5318 sayılı yazıda; gümrük idarelerinde mevcut bulunanlara ilaveten alınacak barkod okuyuculara ilişkin alım işlemlerine ilişkin sürecin devam etmekte olduğu belirtilerek, yabancı ülke taşımacıları tarafından özellikle UBAK İzin Belgelerinin otomasyon sistemine kaydedilmesi esnasında yanlışlık yapılabildiği yönünde Bakanlıklarına yapılan şikayetler göz önüne alınarak, manuel kayıtlarda olabilecek hataları en aza indirmek amacıyla barkod okuyucuların bulunduğu gümrük müdürlüklerinde belgelerin barkod sistemi kullanılarak otomasyon sistemine girişlerinin sağlanmasının önem arz ettiği ifade edilmiş ve halihazırda ellerinde barkod okuyucu bulunan gümrük müdürlüklerinde UBAK İzin Belgeleri numaralarının otomasyon sistemine girişlerinin barkod okuyucularla yapılmasının sağlanması hususunda tüm gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması talep edilmiştir. Diğer taraftan Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan gümrük müdürlüklerinde mevcut bulunan barkod okuyucuların UBAK İzin Belgeleri numaralarının okunmasında da kullanılabileceği bilgisi alınmıştır.

 

EK:  Gümrükler Genel Müdürlüğü UBAK İzin Belgeleri Numaralarının Sisteme Girişlerinin Barkod Sistemi ile Yapılması