Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlemektir.

Bu Tebliğ, çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve ve kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahveyi kapsar.Bu Tebliğ, ?Çözünebilir café torrefacto?yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

Ürün Özellikleri, Gıda Katkı Maddeleri, Aroma Vericiler

(1) Ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

  1. a) Çiğ çekirdek kahve kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır.
  2. b) Çiğ çekirdek kahvede böcek, kemirici hayvan ve bunların kalıntıları bulunmamalıdır.
  3. c) Çiğ çekirdek kahvede, kusurlu tane ve yabancı madde miktarı toplamı ağırlıkça %5?i aşmamalıdır.

ç) Kavrulmuş kahve çekirdeğinde yabancı madde bulunmamalı ve kusurlu tane miktarı toplamı ağırlıkça %5?i aşmamalıdır.

  1. d) Çiğ çekirdek kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça en az %0,8 olmalıdır.
  2. e) Çiğ çekirdek kahvede rutubet miktarı ağırlıkça %8?den az ve %14?ten fazla olmamalıdır.
  3. f) Kafeinsiz kavrulmuş çekirdek kahve ve kafeinsiz öğütülmüş kahvenin kuru madde esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az %22 olmalıdır.
  4. g) Öğütülmüş kahvenin kimyasal özellikleri Ek-1?e uygun olmalıdır.

ğ) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin kuru madde miktarları Ek-2?ye uygun olmalıdır.

  1. h) Kurutulmuş ve macun haline getirilmiş kahve ekstraktı, kahvenin ekstraksiyonu ile elde edilen kahve ekstraktı dışında herhangi bir bileşen içermemelidir. Ancak sıvı kahve ekstraktı ağırlığının %12?sini geçmemek kaydıyla kavrulmuş veya kavrulmamış şeker içerebilir.

ı) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-3?e uygun olur.

  1. i) Ürünlerin içeriğinde bulunan yağ ve diğer unsurlar alınarak ve zararsız da olsa herhangi bir yabancı madde ilave edilerek ürünün karakteristik özellikleri değiştirilemez

 

EK:Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği No 2016-7

EK:öğütülmüş kahve kimyasal özellikleri ek