Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 ? 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

?k) Aroma verici madde olarak p-Mentha-1,8-dien-7-al piyasaya arz edilmez ve gıdalarda kullanılmaz.

l) Aroma verici madde olarak p-Mentha-1,8-dien-7-al?ın ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmez.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilecek gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici maddeyi içeren bir gıda, raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(3) İşletmeciler, EK I?in, A Bölümünün, 2 nci Kısmının Tablo 1?inde yer alan (14.041) FL numaralı kimyasal adı Pyrrole olan, (14.085) FL numaralı kimyasal adı 2-Acetyl-5-methylpyrrole olan, (15.010) FL numaralı kimyasal adı 2-Acetyl-2-thiazoline olan, (15.054) FL numaralı, kimyasal adı Dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine olan, (15.055) FL numaralı kimyasal adı [2S-(2a,4a,8ab)]2,4-Dimethyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5-dithiazine olan, (15.086) FL numaralı kimyasal adı 2-Methyl-2-thiazoline olan, (15.128) FL numaralı kimyasal adı 2-Propionyl-2-thiazoline olan, (15.135) FL numaralı kimyasal adı Ethyl thialdine olan aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve 1-Methylnaphthalene, Furfuryl methyl ether, Difurfuryl sulfide, Difurfuryl ether, Ethyl furfuryl ether adlı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin EK I?inin, A Bölümünün, 2 nci Kısmının Tablo 1?inde yer alan (01.014), (13.052), (13.056), (13.061), (13.123), (16.094) FL numaralı aroma verici maddeler yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (14.041), (14.085), (15.010), (15.054), (15.055), (15.086), (15.128) ve (15.135 ) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14.041 Pyrrole 109-97-7 1314 2318       JECFA/EFSA”

 

“14.085 2-Acetyl-5- methylpyrrole 6982-72-5           EFSA”

 

15.010 2-Acetyl-2- thiazoline 29926-41-8 1759 2335       EFSA”

 

“15.054 Dihydro- 2,4,6-triethyl- 1,3,5(4H)- dithiazine 54717-17-8   Diastereoizomerlerin karışımı {(R/R), (R/S), (S/R) ve (S/S)}       EFSA”

 

“15.055 [2S-(2a,4a,8ab)] 2,4- Dimethyl (4H) pyrrolidino [1,2c]- 1,3,5- dithiazine 116505-60-3 1763         EFSA”

 

“15.086 2-Methyl-2- thiazoline 2346-00-1           EFSA”

 

“15.128 2- Propionyl- 2-thiazoline 29926-42-9 1760         EFSA”

 

“15.135 Ethyl thialdine 54717-14-5     En az %90, ikincil bileşenler %5’den daha az 3,5-diethyl-1,2,4-trithiolane, %2’den daha az thialdine,%3’den az diğer safsızlıklar     EFSA”

 

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

EK: Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik