Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından TIR Karnesi Geçerlilik süresi  60 günden   75 güne çıkarılmıştır.

EK: TIR KARNESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ