T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sayı :16934678-724.01.02
Konu :Tercihsiz Menşe Uygulaması

02.04.2019 / 43077635
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız.
b) 18.09.2019 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız.
c) 09.11.2018 tarihli ve 38729479 sayılı yazımız.
ç) 26.11.2018 tarihli ve 39198504 sayılı yazımız.
d) 15.01.2019 tarihli ve 40669126 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Kanada, İspanya, İsveç, Hollanda, Fransa ve İsviçre’de menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.
Benzer şekilde, Danimarka yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.