Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik? gereği Bakanlığımızca belirlenen ?Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Kısıtlı Maddeler Listesi? yayınlanmıştır .Ekte Bilgilerinize sunarız.

 

Ek :  Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Kısıtlı Maddeler Listesi