Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Kısıtlı Maddeler Listesi

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik? gereği Bakanlığımızca belirlenen ?Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Kısıtlı Maddeler Listesi? yayınlanmıştır .Ekte Bilgilerinize sunarız.

 

Ek :  Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Kısıtlı Maddeler Listesi