Makedonya Cumhuriyeti’nin Ortak Transit Sistemine katılımı 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup, Sırbistan Cumhuriyeti ise söz konusu sisteme 01 Şubat 2016 itibariyle taraf olacaktır. Sırbistan Cumhuriyeti’nin Ortak Transit Sistemine katılımı, ülkemiz ve AB/EFTA ülkeleri arasında yapılan taşımalar açısından ve  NCTS üzerinden düzenlenen ülkemiz varışlı transit beyannamelerinin sayısının artacağı ,Bu itibarla, ortak transit rejimi kapsamında ülkemize gelen beyannamelere ilişkin olarak varış bildiriminin (IE006) yapılmasını müteakip en geç 6 gün içerisinde kontrol sonuçlarının (IE018) gönderilmesi gerekmekte olup, bağlantınız gümrük idarelerine bu doğrultuda bir kez daha hatırlatmada bulunulması ve gerek AB Komisyonundan gerekse Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden olumsuz yönde tekit alınmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin Bölge Müdürlüğünüzce düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

EK:  Sırbistan’ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması