Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün  ?Tek Pencere Sistemi ? GTHB Veterinerlik”  ile  ilgili Genelge (TPS-GTHB uygunluk yazısı(BİTKİSEL GIDA ve YEM ) belgesi)

Açıklama:

BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  tarafından düzenlenen TPS-GTHB uygunluk yazısı(BİTKİSEL GIDA ve YEM ) belgesinin

16.03.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0902 TPS-GTHB uygunluk yazısı(BİTKİSEL GIDA ve YEM ) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ?Belge Referans No? ve ?Belge Tarihi? alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  tarafından,  Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

EKİ  tıklayınız  : TEKPENCERE