Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün  ?Tek Pencere Sistemi ? RYKGM 2016/3 SAYILI GENELGE (TEK PENCERE-KTB KÜLTÜR FONU  )

BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı(Telif Hakları Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen Kültür Fonu veya Kültür Fonu Kapsam Dışı Yazısı belgelerinin 20.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0888 (TPS- Kültür Fonu) ve 0904(TPS-Kültür Fonu Kapsam Dışı) kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ?Belge Referans No? ve ?Belge Tarihi? alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır

Eki tıklayınız  :    kultur