?Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi? kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen ?ithalat ön izin yazısı?nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15, ithalat ön izin yazısında ithalat amacının ?çoğaltım? olduğu belirtilirse %1 olarak uygulanır?, 12. Fasılın (4) nolu dipnotunda ise ?Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi? kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen ?ithalat ön izin yazısı?nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi AB, EFTA ve D.Ü. için %15, G. Kore için %12,2 olarak uygulanır, ithalat ön izin yazısında ithalat amacının ?çoğaltım? olduğu belirtilirse gümrük vergisi AB, EFTA, G. Kore, Malezya ve D.Ü. için %1 olarak uygulanır? hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu (1) nolu dipnotun sistemde uygulanmasını teminen COGAL muafiyet kodu oluşturulmuş olup, Bilge Sistemi Kalem Ekranı Muafiyet alanında ?COGAL? muafiyet kodu seçildiğinde Gümrük Vergisinin %1 olarak gelmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan, 12. Fasılın 4 nolu dipnota konu; GTİP?lerde G.KORE için Gümrük Vergisinin %12,2 olarak hesaplanması için Bilge Sistemi Kalem Ekranı Muafiyet alanında ?TOHUM? muafiyeti ile Uluslararası Anlaşmalar alanında ?KORE? anlaşmasının seçilmesi gerekmektedir.

 

EK: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.01.2016 tarihli ve 13288579 sayılı yazısı (İthalat Rejim Kararı I sayılı Liste)