Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü?nden Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Programında teknik düzenleme yapılmış, Gümrük müşavirlerinin vekaletname bilgilerinin topluca güncellenebilmesi ve kayıtların topluca onay işleminin yapılabilmesine ilişkin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Programında teknik düzenleme yapılmıştır.

 

                                                                                                   TC.

                                                                         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                                               Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-161.99

Konu : Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi 

DAĞITIM

Gümrük müşavirliği şirketi bünyesinde hizmet veren tüm gümrük müşavirlerinin sisteme girilen vekaletname bilgilerinin topluca güncellenebilmesi ve herhangi gümrük idaresince de söz konusu kayıtların topluca onay işleminin yapılabilmesine ilişkin olarak YKTS Programında teknik düzenleme yapılmış olup ayrıntılı bilgilere anılan programda yer alan kılavuzlardan erişilebilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Rasim KUTLU

Bakan a

Genel Müdür Yrd