Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, nihai varış noktası Suriye olan nihai tüketime ve kullanıma konu olacak ürünlerin çıkış gümrük hizmetlerininin sürdürülmesi talimatlandırılmıştı. Diğer taraftan, ilgi (a)?da kayıtlı yazımız ile de; nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriye’ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına müsaade edilmesinin Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmişti. Nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin Suriye?ye açılan kara hudut kapılarından Suriye?ye sevkinde gümrük hizmeti verilip verilmeyeceği hususunda tereddüte yol açtığı anlaşılmıştır.

Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı halihazırda yürürlükte olup, söz konusu Onay çerçevesinde, nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriye’ye açılan kara hudut kapılarımızdan Suriye?ye sevkinde gümrük hizmeti verilmesi gerekmektedir.

EK: Nihai tüketime konu olmayan eşyanın Suriye’ye sevki