Mısır’a ihraç edilen bazı ürünler için Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Üretici Kayıt Zorunluluğu getirildiği, Karara ekli GTIP listesindeki ürünleri Mısır’a ihraç eden diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne (General Organization for Export and Import Control) kayıt yaptırmaları gerektiği, sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceğinin belirtildiği, söz konusu uygulamanın 16 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve söz konusu uygulamayla ilgili güncel gelişmelerin GOE1C web sitesinden (http://www.goeic.gov.eg/en) takip edilmesinde fayda görüldüğü bildirilmiştir.

Kaynak: T.C. Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

 

Ek:  mısır