Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi

Mısır?a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organizator for Export and Import Control ? GOEIC) bünyesinde bir kayıt sisteminin oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği bildirilmekte olup, Kayıt için gerekli belgeler Kararın 2?nci sayfasında yer almakta olduğu, söz konusu Kararın yayımını müteakip 2 ay içinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müşavirliğimizce, Kararın uygulamasıyla ilgili belirsizlikler olduğu, Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlanmasının beklendiği ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerden Kararın uygulanmasına ilişkin bazı teknik detayların henüz hazır olmadığının öğrenildiği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

EK: MISIR İHRACATCI KAYIT SİSTEMİ