'Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi' 2019/8 sayılı Genelge Yayımlandı

2019/8 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ile deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak işletici kuruluşlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve tatbikinde aşağıda belirtilen…

CIF%1 Bedelinin Ödenerek Gümrük İşlemlerinin Devam Ettirilmesinde dikkat edilecek hususlar

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 43016158-28.03.2019 Sayı Tarihli Yazılarında: CIF%1 talebinin 1 defaya mahsus yapılabileceği, CIF%1 ödenen eşya için Tasfiye Yönetmeliğinin 67’nci maddesine…

2019/4 SAYILI Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamındaki Kontrol Belgeleri TPS’de

2019/10 sayılı genelge ile; Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) uyarınca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen…

Merkez Bankası İhracat Genelgesinde Değişiklik

Merkez Bankasının İhracat Genelgesinin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22’nci maddesinin 1’inci paragrafında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı…

MART 2019 DIŞ TİCARET VERİLERİ

Genel Ticaret Sistemine göre; Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,50 oranında artmış, ithalat ise % 17,81 oranında azalmıştır. 2019 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat,…

Şubat 2019 Dış Ticaret Endeksleri

TÜİK’in 10.04.2019 tarihinde yayımladığı Dış Ticaret Endeksleri Şubat 2019 verilerine göre; ihracat birim değer endeksi %6,3 azalırken ihracat miktar endeksi %10,3 arttı.   İthalat birim değer endeksi %1,2 azalırken ithalat…

ABD, 03 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS/GSP) dışına alıyor!

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından başlatılan gözden geçirme süresi sonucunda kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracattaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları…

'Büyük Taşınma' Gerçekleşti. İstanbul’da Hava yolu Gümrüğünün Yeni Kalbi: İstanbul Havalimanı

5 Nisan tarihinde başlayan ve 7 Nisan tarihinde sona eren büyük taşınma sonrasında, İstanbul Havalimanı kargo uçuşlarının da merkezi oldu. Yeni kurulan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü idaresinde gümrük işlemleri…

Eşya, Türkiye Gümrük Bölgesine Gelmeden Gümrük İşlemlerine Başlanacak

Deniz yolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi ve dahilde işleme rejimine giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine…

Gümrüklerde “İhracatta Kağıtsız” Beyanname Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığının Kağıtsız Gümrük İşleri Projesi kapsamında, pilot uygulamanın ardından ilk olarak Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde devreye alınan “İhracatta Kağıtsız Beyanname” uygulaması, nisan ayı içerisinde…