Konu : MAKİNE KREDİLERİNDEN BSMV VERGİSİ

Makine, teçhizat yatırımlarında kullandığımız krediler için BSMV (banka ve sigorta muameleleri vergisi) vergisi ödeniyordu. Bu vergi, kredi faizlerinin artmasına sebep olmakta ve maliyetlerimizi arttırmakta idi. 01.01.2016 tarih  itibari ile Sanayi Sicil Belgesine haiz sanayi işletmelerce üretimde kullanılmak üzere alınan makine teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler BSMV den istisna edilmiştir.

Tarih/Sayı : 20160101.001
Konu        : BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Özet        : 2016 takvim yılının ilk torba kanunu olan 6655 sayılı kanun 01.01.2016 tarihinde yayınlanmış ve tüm maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6802 sayılı gider vergileri kanunundaki istisnalar ile ilgili 29. maddeye ekleme yapılarak, Sanayi Sicil Belgesine haiz sanayi işletmelerce üretimde kullanılmak üzere alınan makine teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler BSMV den istisna edilmiştir.