Gümrük Yönetmeliğinin 197 inci maddesi belirlenen fiyat tarifesine göre laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretleri tahsil edilmektedir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgiler neticesinde kurumsal tahsilat sistemi vasıtasıyla mükelleflerince bankaya yatırılan tahlil ücretleri için Laboratuvar Müdürlüklerince veri sisteminde ve dekontta beyanname numarası bulunmadığı ve benzeri nedenlere bağlı eşyanın analiz işleminin yapılmak istenilmediği anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 197 inci Maddesinde ??Yükümlünün talebi üzerine gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden 588 inci maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti alınır.? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, kurumsal tahsilat programına göre mükelleflerce bankaya yatırılan analiz ücretlerinin gerek yükümlünün talebi üzerine yapılan analizler gerekse üst limiti dolduran ancak yanlış yatırılanlar ve zorunlu nedenle farklı Laboratuvar Müdürlüğüne adına yatırılan tahlil ücretlerinde beyanname numarasının aranılmaması gerekmektedir

 

EK:  laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerinde beyanname numarasının yazılması