Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)ne Tabi Olup Olmadığı

Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)ne Tabi Olup Olmadığı ile ilgili; ÖTV Kanuna ekli mevcut (IV) sayılı listenin 6111 sayılı Kanunla değiştirilmek suretiyle yayımlandığı tarih olan 25/2/2011 tarihi itibariyle Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 9302.00.00.00.00 GTİP veya 93.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılıyor olması halinde, ithali ve imalatçıları tarafından tesliminde %20 oranında ÖTV uygulanması gerektiği dair özelge ektedir.

 

ek:  ozelge