Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)ne Tabi Olup Olmadığı

Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)ne Tabi Olup Olmadığı

Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)ne Tabi Olup Olmadığı ile ilgili; ÖTV Kanuna ekli mevcut (IV) sayılı listenin 6111 sayılı Kanunla değiştirilmek suretiyle yayımlandığı tarih olan 25/2/2011 tarihi itibariyle Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 9302.00.00.00.00 GTİP veya 93.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılıyor olması halinde, ithali ve imalatçıları tarafından tesliminde %20 oranında ÖTV uygulanması gerektiği dair özelge ektedir.

 

ek:  ozelge