TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU:  Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler için hazırlanmıştır

Kozmetik ürün bileşenlerinin listesi, kozmetik ürünün iç ve/veya dış ambalajı mümkün olmadığı hallerde ambalaj üzerindeki bir ilave ya da ambalaj yanında sunulan ek bilgi ile verilebilir (Kozmetik Yönetmeliği 10 uncu madde).

(1) Kozmetik ürün bileşenlerinin listesi, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” veya aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında, farklı ürün bileşenleri ?virgül? ile ayrılacak şekilde belirtilmelidir.

(2) Bileşenler ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile listelenmelidir.Azalan konsantrasyon sırası parfüm bileşeni, aroma bileşeni ve renklendirici bileşenler için (üreticinin azalan sırayı belirtmek istediği durumlar haricinde) zorunlu değildir.

(3) %1 veya daha az konsantrasyonda bulunan tüm bileşenler ve konsantrasyonuna bakılmaksızın tüm renklendirici bileşenler, %1 konsantrasyondan fazla bulunan bileşenlerden sonra rastgele listelenebilir.

(4) Bir içerik maddesi öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya kimyasal ismi ile tanımlanır.

(5) Kullanılan hammaddelerdeki safsızlıklar, preparatın yapımında kullanılan ancak bitmiş üründe bulunmayan yardımcı teknik maddeler ve kesinlikle gerekli miktarda kullanılan çözücüler veya parfüm ve aromatik bileşiklerin taşıyıcıları; yani ürüne hiçbir teknik ya da fonksiyonel etkisi olmayan maddeler ürün bileşeni olarak kabul edilmezler. Bu maddelerin ambalajlarda ürün bileşenleri arasında gösterilmesine gerek yoktur.

 Okunabilirlik

(1) Ürün bileşenleri listesi dış ambalaj üzerinde silinemez, tüketici tarafından açıkça görülebilir ve okunabilir nitelikte olmalıdır.

(2) Dış etiketin arka yüzeyinde bileşenlerin listelendiği ve şeffaf kap içinden okunabildiği şeffaf sıvı ürünler; kap ve bileşenler yazıyı bozmadıkça ve bileşen listesinin okunabilirliğini etkilemedikçe kabul edilebilir.

Boyar Maddelerin (Renklendirici Bileşenlerin) Bileşen Listesinde Belirtilmesi

(1) Birçok renkte piyasaya verilen renkli dekoratif kozmetik ürünlerde (makyaj ürünleri, tırnak cilası/oje, durulanabilen renkli saç spreyleri vb.) kullanılan boyar maddeler ?içerebilir? ifadesi veya bu ifade ile aynı anlama gelen yabancı dildeki karşılığı veya ?+/-? veya ?±? sembolleri kullanılarak herhangi bir sıra ile listelenebilir.

(2) Boyar maddelerin bileşen listesinde belirtilmesine ilişkin yukarıdaki hususlar saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla kullanılan ürünler için geçerli değildir.

(3) Boyar maddeler ?+/-? veya ?±? sembolleri veya ?içerebilir? ifadesi kullanılarak bileşen listesinde belirtildiğinde; ürünün hangi maddeleri içerdiğine ilişkin karışıklığı azaltmak için sıra bakımından son bileşenler olarak listelenmelidir.

(4) Renklendirici bileşenler, uygulanabilir olduğu hallerde CI numarası, aksi halde renk ismi ile (?FD&C? isimleri) listelenmelidir. Her ikisinin beraber verildiği durumlarda ?CI42090 (mavi 1)? şeklinde belirtilebilir. Sıralamada; CI veya renk isminin sırası önem arz etmez.

Parfüm ve Aroma Bileşenlerinin Bileşen Listesinde Belirtilmesi

(1) Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri ambalajlarda, ?parfüm? ve ?aroma? kelimeleri ya da bunlarla aynı anlama gelen yabancı dildeki karşılıkları ile listelenmelidir.

(2) Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddelerine ilişkin Kozmetik Yönetmeliği Ek-III?de yer alan ?Diğer? sütununda belirtilmesi gereken maddelerin mevcudiyeti ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir.

(3) Ürün bileşiminde %1?den fazla konsantrasyonda bulunan aroma ve koku bileşenleri, bileşen listesinin sonunda ?parfüm? ve ?aroma? olarak sıralanabilir veya azalan konsantrasyon sırasında yer alabilir veya her koku ve aroma bileşeni tek tek ağırlıklarına göre azalan sıra ile listelenebilir.

EK: KILAVUZ