2019/24 SAYILI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ (YFKS - Yabancı Firma Kayıt Sistemi)

2019/4 sayılı Genelge ile uygulamaya alınan ve ithalat denetimlerinin etkinliği ile ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların Sistemimize kaydının yapılmasını…

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİNİN GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MUHATAP YAZISI - BEYANNAMENİN 24 NOLU KUTUSUNUN DOLDURULMASI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2019/23 sayılı Gümrük Beyannamelerinin 24 no.lu Kutusunun Doldurulması hakkında genelgeleri üzerine, gümrük beyannamelerinin 24 nolu “işlemin Niteliği” başlıklı kutusunun doldurulması konusunda…

Petrokimyasal Referans Kıymetleri 17-23 Haziran 2019

17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında dikkate alınacak Petrokimyasal Referans Kıymetleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.   Ayrıntılı bilgi için: Petrokimyasal Referans Kıymetleri 17-23 Haziran 2019

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.06.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; “İthalat ve/veya ihracat faaliyetinde…

CBK 1149 - 98/11591 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ KARARDA DEĞİŞİKİLİK YAPILMASINA DAİR KARAR - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İSTİSNASI

18.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazetede yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara…

2019/2 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-PLASTİKTEN KENDİNDEN YAPIŞKANLI BANT, FİLM, LEVHA VB. EŞYA İÇİN GÖZETİM UYGULANMASI

15.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 15.06.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre; 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta…

MERKEZ BANKASI ÖDEMELER DENGESİ GELİŞMELERİ NİSAN 2019

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının Nisan ayında cari işlemler açığı 1 milyar 334 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. On iki aylık cari işlemler açığı ise 8 milyar…

TÜİK- NİSAN 2019 DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

2019 Yılı Nisan ayına ait Dış Ticaret Endeksleri TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre; İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 oranında azaldı ancak ihracat miktar endeksi…

TSE - BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİM PROSEDÜRLERİ

2019 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden;  2019/1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği,  2019/9 CE İşaret Taşıma Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve 2019/25 Araç Parçalarının İthalat…