Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

2015 Aralık - Süs Bitkileri Referans Kıymet Flora Holland borsası kıymetleri

2015 Aralık - Süs Bitkileri Referans Kıymet Flora Holland borsası kıymetleri

Erenköy ve Halkalı gümrüklerde uygulanan Fazla Mesai

Erenköy ve Halkalı gümrüklerde uygulanan Fazla Mesai

EEE Üreticileri Toplama Hedeflerinin Yeniden Düzenlenmesi

EEE Üreticileri Toplama Hedeflerinin Yeniden Düzenlenmesi

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Geçerliliğinin Elektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Geçerliliğinin Elektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama

MAKİNE KREDİLERİNDEN BSMV VERGİSİ

MAKİNE KREDİLERİNDEN BSMV VERGİSİ

2016 Yılı Değişen GTİP Listesi

2016 Yılı Değişen GTİP Listesi

2016 Yılı İthalat Rejimi Hakkında Basın Duyurusu

2016 Yılı İthalat Rejimi Hakkında Basın Duyurusu

2015/9 ile 2016/9 karşılaştırması ( CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği )

2015/9 ile 2016/9 karşılaştırması ( CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği )

2015/1 ile 2016 / 1 karşılaştırma (İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ) TSE

2015/1 ile 2016 / 1 karşılaştırma (İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ) TSE