YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ – 10.07.2019

09.07.2019 tarihli Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır.   DETAY GTIP EŞYANIN TANIMI GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ TR160000190032 841869001000 PÜSKÜRTMELİ TİP BUZ MAKİNESİ…

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 02.07.2019-45640616 TARİH SAYILI YAZILARI - Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2019 tarihli 45640616 sayılı “Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları” konulu yazılarında;   Transit beyannamesine konu olan bir kap içerisinde birden fazla GTİP’te eşya bulunması durumunda,…

2019-29 SAYILI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ - TPS-Ayarevi Raporu

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya…

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına…

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2012-12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

19.02.2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de değişiklik yapılmış…

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

23.02.2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda…

GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelikte, 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelikte…

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan…

DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2012-8)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

08.07.2019 tarihli ve 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Tebliğ ile; 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi…