2019-31 Sayılı Genelge -TPS-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük işlemleri 2019/31 sayılı genelgede belirtildiği şekilde…

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük Yönetmeliği’nin 112 ve 114’üncü maddelerinde yapılan değişiklik 24.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. İhracat işlemleri tamamen elektronik ortama taşınacaktır. Değişikliklerin yürürlük tarihi öncesinde…

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2019-32/54)

29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 13.07.2019 tarihi…

Dış Ticaret Endeksleri, Mayıs 2019

Birim Değer Endeksleri: İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı. İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Miktar Endeksleri: İhracat…

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YÜK TESLİM TALİMAT FORMU

T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 17.05.2011 tarihli 14765 sayılı yazılarında,  deniz yoluyla gelen ve ithal edilen eşyaların sahibine tesliminde kullanılacak olan “Yük Teslim Talimat…

YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ – 12.07.2019

10.07.2019 tarihli Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır.   https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞLERDE (İHRACAT 2019-5) (İTHALAT 2019-19) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER

07.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019-5 ve 2019-19 sayılı Tebliğler ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında ve ithalatında  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek…

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Planda, ”Gümrük Hizmetleri” ile “Lojistik ve Ulaştırma” konularında sektörel politikalara…