YENİ BTB'LER YAYINLANMIŞTIR

10.05.2019 tarihli yeni Bağlayıcı Tarife Bilgiler, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (E-İŞLEMLER/BTB E-BAŞVURU) yayımlanmıştır.     Ayrıntılı bilgi için: https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

CBK 1052 - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPAN ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ VATANDAŞI SÜRÜCÜLERE 30 GÜN SÜREYLE VİZE MUAFİYETİ SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

Uluslararası taşımacılık yapan Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı sürücülerin Türkiye’ye yapacakları taşımacılık amaçlı seyahatlerinde her giriş için 30 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmıştır.   Ayrıntılı…

CBK 1045- DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

88/13384 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11’inci maddesinin (A) fıkrasının 11 numaralı bednsi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “11- 41.01-41.02 ve 41.03 GTP'na dâhil işlenmiş deri ve kösele…

CBK 1049-İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR-(İTHRK EK4-GTS YARARLANACAK ÜLKE VE GRUPLAR LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK)

95/7606 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (EK-4)’te değişiklik yapılmış olup, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak…

GİB ÖZELGE-Türk Silahlı Kuvvetleri-Binek Otomobil alımında ÖTV-KDV istisnası

Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesinde; 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilin TSK’ya  teslimi ÖTV'ye tabi olduğu, Ayrıca; binek otomobili, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) maddesi kapsamında sayılan araçlardan…

GİB ÖZELGE-İMALATÇI LEHİNE OLUŞAN FİYAT FARKI VE ÖTV BEYANI

Gelir idaresi Başkanlığı özelgesinde; İhraç kaydıyla yapılan mal tesliminden ve ihracattan sonra ihracatçı tarafından Şirketinize aktarılan fiyat farkları, ihraç edilen malın KDV matrahına dahil olduğu gibi ÖTV matrahına…

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BELGE VE MALİYETLERİN AZALTILMASI VE BU KONUDAKİ FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

01-02 Kasım 2018 tarihlerinde “Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması” başlığıyla düzenlenen Çalıştay’a başta Bakanlığımızın merkez ve taşra birimleri…

03.05.2019-44032814 Gümrükler Genel Müdürlüğü-Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü yazılarında; Mevzuat değişikliği yapılana kadar beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere mutlak suretle devam edilecektir. 0200 kodlu "İlk…

Yeni Nesil Tütün Mamulü (HEETS-Isıtılan Tütün Mamulü) Yolcu Beraberi İthalatı Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü yazılarında; "Isıtılan tütün mamulü"nün Türkiye'de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzının mümkün bulunmadığı, "Isıtılan tütün mamulü"nün, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu…