Yurt Dışından Otomobil Getirebilme / Otomobille Gelebilme Kriterleri 5. Bölüm (2018KK-Enf. 201806-190)

Yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde gümrük mevzuatı uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Türkiye'ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa...
Kızıllkaya Enformasyon

AB‘li ve ATR’li Akülere Gözetim Belgesi Aranmaz (2018KK-Enf. 201806-189)

1/3/2018 tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
Kızıllkaya Enformasyon

Asansör Maliyetleri Artınca Yürümek Daha Sağlıklı Hale Geldi… Asansör Aksam ve Parçalarına Gözetim Uygulaması Başlatıldı (2018KK-Enf. 201806-188)

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik...

AB'de Yürürlüğe Giren ve Türk Şirketlerini de Doğrudan Etkileyen Yeni Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne Uyum Sürecinin Türk Şirketlere Etkisi (2018KK-Enf. 201806-187)

6 Haziran 2018 tarihinde katılımcısı olduğumuz, AB'de yürürlüğe giren ve Türk şirketlerini de doğrudan etkileyen yeni Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uyum sürecinin Türk şirketlere etkisinin aktarıldığı seminere ilişkin...
Kızıllkaya Enformasyon

Cam Hamuru ve Toz, Granül Camlar İthalinde Gözetim (2018KK-Enf. 201806-185)

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek...
Kızıllkaya Enformasyon

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükleri Listesi ve TIR Karnesi İşlemleri (2018KK-Enf. 201806-183)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU)'nden alınan bilgiye göre; Çin Halk Cumhuriyeti'nde 18.05.2018 tarihinden itibaren TIR Sisteminde Kefil ve Garantör Kuruluş olarak Çin Karayolu Taşımacılığı...
Kızıllkaya Enformasyon

Bazı İstatistikler (2018KK-Enf. 201806-182)

Bazı İstatistikler
Kızıllkaya Enformasyon

Eskisini Getir, Yenisini Avantajlı Götür… (2018KK-Enf. 201806-179)

Başkanlığımızca hazırlanan 50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrüksüz Satış Mağazaları… Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) Taslağı Hazırlandı (2018KK-Enf. 201806-178)

Aynı Tebliğin (II/A-1.1.2.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde istisna, gümrük idaresi...