Kızıllkaya Enformasyon

TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar Yanıcı Gazlar için Standardı ile İlgili Tebliğ (2018KK-Enf. 201807-217)

Bu standard, doğal gaz ve LPG ve benzeri gibi yanıcı gaz boru hatlarında kullanılan anma çapı DN 65’ten DN 300’e kadar olan dökme demirden mamul küresel vanalar...
Kızıllkaya Enformasyon

Serbest Bölgeler, İhracat ve Gümrüksüz Satış Mağazalarında KDV (2018KK-Enf. 201807-216)

(2.1.3.3.3.1.), (2.1.3.3.4.2.), (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “atıklarının” ibareleri “atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının” olarak; (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölümlerindeki “atıklarından” ibareleri “atıkları...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler (2018KK-Enf. 201807-214)

Düzenleme gereği, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların, istisna kapsamında, sadece gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere teslimi mümkün bulunduğundan, teslim aşamasında teslime konu malın...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrüksüz Satış Mağazalarında ÖTV Uygulamaları (2018KK-Enf. 201807-213)

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmez, ancak fatura bedeline dahil edilmeyen...
Kızıllkaya Enformasyon

Teminat Alacakları İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilemez

İhtiyati haciz, ‘’ icra işlemi ’’ değil, özel geçici hukuki koruma müessesi olup, ancak İcra ve İflas Kanunu’nun 257. Maddesindeki şartlar çerçevesinde sadece ‘’para alacakları’’ için...
Kızıllkaya Enformasyon

Uluslararası Taşımacılıkta Brokerlik Hizmetlerinde KDV Uygulaması Hakkkında (2018KK-Enf. 201806-210)

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 28.10.2016 tarih ve E.11353 sayılı “Uluslararası Taşımacılıkla Brokerlik Hizmetlerinde KDV Uygulaması" konulu yazısı ilgi sirkülerimiz ile...
Kızıllkaya Enformasyon

1882 Adet Ham Maddede Gümrük Vergileri Sıfırlanmıştır (2018KK-Enf. 201806-209)

Sanayicilerimizin üretim imkanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 01.07.2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, ülkemizde üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine, 25.06.2018 Tarihli Yönetmelik İle Yapılan Değişikliklerin Madde Bazında Karşılaştırılması (2018KK-Enf. 201806-208)

5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu...
Kızıllkaya Enformasyon

ABD Ürünlerinde Vergiler Arttı (2018KK-Enf. 201806-207)

ABD menşeli 22 adet ürün grubunda yer alan birçok ürünün ithalatına Ek Mali Yükümlülük Getirildi. Buna göre, Petrolden elde edilen kok kömüründe yüzde 4 Taş kömürü, kok, kütük, odun gibi yakmaya mahsus ağaçlar, tıbbi görüntüleme cihazları gibi eşyaların...