Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda GTİP?i, eşya tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye?ye ithalatında tabloda belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP Eşyanın  Tanımı Menşe Ülke Firmalar Dampinge Karşı Önlem (CIF %)
3903.19.00.00.00 Diğerleri Mısır Arap Cumhuriyeti Tüm Firmalar 11,3

 

 

EK:  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2015-51